Geslacht
Kolmschot Studio, Meijbreestraat 28, 7573 EZ, Oldenzaal. Incassant ID: NL66ZZZ060902510000. Kenmerk machtiging: Danscursus
Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Dance Masters Kolmschot om maandelijks doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de cursus die gevolgd wordt en uw bank om maandelijks doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Dance Masters Kolmschot. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incasso vindt plaats in de 1e week van elke maand. In de maanden juli en augustus is er geen les en vinden er geen incasso's plaats. Cursussen zijn direct opzegbaar per email of brief. We hanteren geen opzegtermijn.